TATİL FİKİRLERİ - JAPONYA'DAN ARABA SATIN ALMAK - KİRALIK ARAÇLAR - OTELLER - GEZİLECEK YERLER - ŞEHİR BİLGİLERİ - FESTİVALLER - EKONOMİK OTELLER - TATİL KÖYLERİ - RENT'A CAR

Bu Blogda Ara

Booking.com

ガーデニング - Tuinieren - Bahçe hobilerim

ガーデニング - Tuinieren - Bahçe hobilerim
私の趣味の庭 ガーデニングが大好きで、野菜を育てることにすでに満足しています。 。 Bahçemi seviyorum sebze ve çiçek yetiştirmekten çok mutlu oluyorum Tohumlar toprak ile buluşur, özenle toprağını besler, havalandırır ve sularım, toprağın canlanışında benimde bir katkım olsun istemezmisiniz? Elinizi toprağa sürün, sürünki hayat döngüsündeki mucizelere şahit olun.. Huzur ve mutluluk ✅ 。 Ik hou van tuinieren en ik ben blij om groenten te kweken 。 #ガーデニング #庭 #野菜 #ホーム #ロッテルダム #オランダ #rotterdam #myhome #tuinieren #tuin #groenten #hobi #hobibahçesi #sera #netherlands

庭でお茶を楽しむ いております。Bahçede çay keyfi - Ik geniet van thee in de tuin 。

庭でお茶を楽しむ いております。Bahçede çay keyfi - Ik geniet van thee in de tuin 。
庭でお茶を楽しむ いております。☺️ 。 Ik geniet van thee in de tuin 。Bahçemde çay keyfi #tatilfikri #オランダ #turkishtea

5 Eylül 2015 Cumartesi

İzmir Kadifekale

                                                                 

 İzmir Otelleri İçin Tıklayınız

                                                                                  İzmir Otelleri İçin Tıklayınız                                                                                                               .

İzmir’de, Büyük İskender’in yaptırdığı Kadifekale surlarının ayakta kalan kısımlarını restore ederek burçlarını onaran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kale içindeki mescit ve sarnıç için yeni bir restorasyon ihalesi açtı. Ayrıca, tarihi surların aydınlatılması için de bir çalışma gerçekleştiriliyor.
M.Ö. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender’in isteği üzerine Pagos Dağı’nda inşa edilen tarihi Kadifekale surlarının restorasyonunu gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini ayağa kaldırmak için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Surların kente yakışır hale getirilmesinden sonra kale içinde bulunan mescit ve sarnıcı da ele alan Büyükşehir Belediyesi, bu iki tarihi değerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için restorasyon ihalesi gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, tarihi surların aydınlatılması için de ayrı bir çalışma daha gerçekleştirdiği bildirildi.
#tatilfikri
Ünlü Seyahatname de  geçiyor Kadifekale Mescidi, ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de yer alıyor. Seyahatnamede mescit ile ilgili olarak Miladi 1308 tarihi veriliyor ve mescidin İzmir Kadısı “Ahmed oğlu İlyas” tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Tapu Tahrir Defteri, Evkaf Defteri ve Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiler birbirini doğruluyor. Öte yandan yine İzmir ile ilgili yazılı kaynaklardan biri olan; M. Kütükoğlu’nun, “XV ve XVI Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı” adlı eserde, “Yukarı Kale Camii” olarak bu yapıdan bahsediliyor. Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ulaşılan temel duvarı izleri ve kısmen duvar izleri ile kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda, mescidin Kadifekale’de 14. yüzyıl başlarında inşa edilmiş ilk cami olduğu ifade ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından özgün nitelikleri korunarak restore edilecek olan Kadifekale Mescidi, fethedilen kalelere inşa edilen ibadethane geleneğinin bir örneği olarak değerlendiriliyor.

#tatilfikri
Kenti ziyaret eden pek çok seyyahın ve araştırmacının eserlerinde bahsedilen Kadifekale’deki sarnıç ise antik dönem su mühendisliği hakkında elde edilecek bilgiler ve dönemin arkeolojisi açısından ayrı bir önem taşıyor. 20 adet dörtgen planlı fil ayak ve 15 payanda tarafından taşınan kemerli ve tonozlu üst örtüye sahip sarnıç, andezit ana kayaya oyularak inşa edilmiş. Beden duvarlarındaki malzeme, teknik ve yazılı kaynaklar sarnıcın 1221/1254 yılları arasında İzmir’de hüküm sürmüş Laskarid Hanedan’ından John III Doukas Vatatzes döneminde yapıldığını ortaya ko
yuyor. Restorasyon çalışmalarının ardından sergilere ev sahipliği yapacak olan Kadifekale Sarnıcı, İzmir’in tarihine tanıklık eden kültürel çekim merkezlerinden biri haline gelecek.

Efsaneden Kadifekale’ye

#tatilfikri
Helen Mitolojisi'nde Smyrna (İzmir), baş tanrı Zeus ile Plouto'nun oğlu Tantalos'un kurup yönettiği k

ent olarak tanımlanır. Spil Dağı'ndaki (Sipylos) bu mitolojik kentin depremle yıkılması sonrası ise yerini Bayraklı-Tepekule'de Erken Tunç Çağı'ndan itibaren görülen höyük yerleşimi alır.
İzmir'in kuruluşu ile ilgili rivayetlerde Amazonlar ilk kurucuları olarak nitelendirilirken Frigya kralı Tantalos'da bu kategoride yerini alır. Kuruluşu İÖ.3000 yıllarına dayandırılan İzmir, Aiolis ve İonia bölgelerinin sınırında bir Aiol kentidir. Konumu nedeniyle tercih noktası haline gelen İzmir, Aiol kenti olma özelliğini İonialıların burayı kendi sınırlarına dahil etmesine kadar sürdürür. Ticari faaliyetlerine İzmir Körfezi'ninde dahil edilmesi amacıyla hareket eden İonialıların etkisiyle  İzmir için yeni bir süreç başlar.
#tatilfikri
Kent ticari özelliği ile sadece İonların değil Lydialıların ve Perslerin de dikkatini çekmiştir. Lydia krallığına karşı aradığı desteği Ege'nin kıyı kentlerinde bulamayan Pers ordularının yıkıcı gücünden İzmir'de etkilenir. Persler'in yıkıcı etkisi sonrası (İÖ 545) Bayraklı'daki yerleşim alanında yeni bir kent düzeni inşa edilemez. İzmir'in yeniden kuruluşu ile ilgili süreç Büyük İskender'in İÖ.334'te Pers ordularını Anadolu'da yenilgiye uğratması ile başlayacaktır. Kentin rivayetlere dayandırılan yeni kuruluş öyküsü ise Büyük İskender'in İÖ.334'te Sardies'ten (Sart) İzmir'e doğru çizdiği yol haritasıyla İzmir tarihindeki yerini alır.

#tatilfikri
Bugün Kadifekale olarak bilinen ''Pagos Tepesi''nde Smyrna'nın yeniden inşası ve zamanının Efes, Bergama, Rodos, İskenderiye gibi ticaret kentleriyle yarışacak düzeye gelmesi Büyük İskender'in Nemesis Kutsal alanında gördüğü rüya ile ilişkilendirilir. Efsaneye göre; Büyük İskender Nemesis kutsal alanında avlanırken bir ara ulu bir çınarın altında uykuya dalar. Rüyasında gördüğü iki Nemesis, İskender’den yeni İzmir kentini uyuduğu tepenin eteklerinde kurmasını ister. Smyrna halkı, İskender'in Kadifekale'de gördüğü rüyanın ne anlama geldiğini dönemin önemli kehanet merkezlerinden Klaros Apollonu'nun (Ahmetbeyli) yorumu ile öğreneceklerdir. “Kutsal Melez Çayı kenarındaki Pagos Tepesi eteklerinde yerleşecek İzmirliler, eskisinden dört kez daha mutlu olacaklardır.”
Rüyanın kahin tarafından yorumlanması üzerine İskender, Pagos Tepesi ve eteklerine yeni şehrin kurulması için generalleri Antigonos ve Lysimakhos'a emir verir ve İzmir kenti, İÖ 4. yüzyılda Kadifekale yamaçlarına nakledilir. Kentin eski yerleşim yerinin fiziki koşulları nedeniyle tercih edilmemesi ve konumu dolayısıyla kazanacağı ticari potansiyelin önemi düşünüldüğünde yeni yerleşim yerinin seçimindeki gereklilik daha fazla önem kazanmaktadır. General Antigonos'un başlattığı yeni kentin inşaatını General Lysimakhos tamamlar ve Akropol, Tiyatro, Stadion, Bouleuterion, Prytaneion, Tapınaklar, Su Kemerleri, Sur Duvarları, geniş revaklı caddeleri ve tepeden denize doğru uzanan yapı adaları ile Symrna, Kadifekale’de ikinci kez kurulduktan sonra güçlü bir liman kenti özelliği kazanır. Kale sonraki süreçte Çaka Bey, I. Murat, Timur, Cüneyt Bey, Rodos Şövalyeleri, Çelebi Mehmet ve II. Murat dönemlerinde yıkılıp yeniden inşa edilecektir.
Lysimakhos'un kurduğu kent, Kadifekale'yi ''İçkale / Akropol'' olarak kabul etmekte ve cephenin batı yamaçlarını kaplamaktadır. Kadifekale'nin kuzey ve batıya bakan köşelerinden başlayan iç liman ağzında bir zincirle kapanan surlar ise İzmir'i koruyan Dışkale'yi oluşturmaktadır.


Kadifekale'nin kuzeyindeki köşeden aşağı uzanan surlar tiyatroyu içeride bırakarak, günümüzdeki 967 Sokak boyunca Basmane'ye ulaşmakta, Sadık Bey Oteli civarında önce batıya, 100 metre ileride ise kuzeye dönmektedir. 1364 nolu sokağın Garaj tarafındaki köşesinden tekrar batıya yönelen surlar, buradan itibaren ise Hisar Camii civarına gelmektedir. Kadifekale'nin güneybatı köşesinden gelişip uzayan surlar ise, stadı içine alarak Beştepeleri takip edip Değirmen Dağı'na ulaşmaktadır.
Roma Dönemi'nde Küçük Asya’nın en önemli kentlerinden biri durumuna gelen Smyrna'da kalenin Ortaçağ’da Timur orduları tarafından tahrip edilmesinden başka surlarının bir bölümünün Çelebi Mehmet tarafından yıktırıldığı bilinmektedir. Yapılan tahribat dışında yaşanılan depremlerin yıkıcı etkisiylede Kadifekale’den günümüze yalnızca kalenin batısındaki 5 kule ile güneyindeki duvarların bir bölümü kalmış bunun dışında kalan doğu ve kuzey kısımları ise tamamen yıkılmıştır.

#tatilfikri
Günümüzdeki kalıntılardan kalenin uzunluğunun 6 km olduğu ve sur duvarlarını destekleyen kulelerin 20-25 metre yüksekliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Roma Dönemi'nde yapılıp Bizans Çağı’nda yenilendiği düşünülen ve kentin su şebekesinin merkezini oluşturan yapıların dışında kazı çalışmaları sonucu bulunan MS 2. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen kadın başı figürü, Türk-İslam dönemine ait ilk camilerden biri olduğu tahmin edilen yapı, Osmanlı dönemine ait seramik atölyesi buluntuları ayrıca kale içerisinde bulunan bir dehliz ve su sarnıcı, zemin seviyesinin altındaki tonozlu yapılar, Pagos’ta yer alan 1638’e kadar duvarlarının ayakta olduğu bilinen 16.000 kişilik tiyatro kalenin ve kentin zenginliklerinden dir.
 İzmir Oteleri İçin Tıklayınız
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder